Jaunumi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas sprediķis
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca
Jauns iesvētes kurss sāksies 2020. gada 9. janvārī

Jauns iesvētes kurss atsāksies 2020.gada 9.janvārī
 • Kurss paredzēts līdz Lieldienām “Alfa” kursa ietvaros
 • Nodarbības notiks ceturtdienās plkst 19,
 • Vieta - Carnikavā, Stacijas ielā 21 “Laivu Mājā”
 • Kristības un iesvētības paredzētas 11.aprīlī.
 • Pieteikšanās http://bit.ly/ALFA_Carnikava_2020
***
Mazliet vairāk par ALFA kursu Carnikavā 2020
 1. ALFA kurss notiks Carnikavas "Laivu Mājā",
  vietā, kur tiks celta jaunā Carnikavas baznīca.
 2. ALFA kurss - tās ir jaunas zināšanas, jauna pieredze,
  jauni cilvēki, jauns skatījums uz dzīvi un tās izaicinājumiem.
 3. Katru ceturtdienu, sākot ar 2020. gada 9. janvāri mēs tiksimies,
  lai kopīgi vakariņotu,
  lai klausītos aizraujošu uzrunu
  un lai dalītos savās pārdomās un sarunātos.
 4. ALFA kurss skeptiķiem parādīs, ka kristietība ir interesanta.
 5. Nedrošajiem palīdzēs atrast atbildes uz lielajiem dzīves jautājumiem. Šaubīgajiem dos pamatojumu izdarīt izvēli.
Nāc, būs interesanti!

Pieteikšanās http://bit.ly/ALFA_Carnikava_2020


Ieteicamā iesvētes mācību literatūra -

Iesvētes kurss notiks Baltezera baznīcas augštāvā - svētdienas skolas, mācību un konferenču telpā.

Iesvētes mācības

 Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas (LELB) Satversmes 22.p. vēstī:
Par draudzes locekli kļūst ar
 iesvētīšanos draudzē.

Līdz ar kristībām, bērnībā vai pieaugušo vecumā, kristāmais klūst par kristieti. Bet ar iesvētībām iepriekš kristītais tiek uzņemts att. draudzē par pilntiesīgu locekli un pielaists pie Svētā Vakarēdiena. Un līdz ar to
draudzē iesvētītie var tikt laulāti, viņu tiesības un pienākumi ir kristīt un kristīgi audzināt savus bērnus, paši var kļūt arī par krustvecākiem, kā arī draudzē ieņemt atbildīgus amatus.

Lai tam sagatavotos ir nepieciešams iesvētes mācību kurss, kura saturs pamatā ir Martina Lutera "Mazais Katehisms" un tā skaidrojumi, kā arī iepazīšanās ar draudzes cilvēkiem, kalpošanām un iesaistīšanās draudzes dzīvē, dievkalpojumos, aktivitātēs.


Pērs Anderss Grunnans

Mācību grāmata kristības un iesvētības kursam. 

Luterisma mantojuma fonds ir izdevis atkārtoto izdevumu Grunnana grāmatai “Mīlestība, žēlastība, patiesība”. Tas jau ir trešais izdevums, kurš norāda uz to, ka Latvijas luterāņu draudzēs, šī grāmata ir bijusi ļoti iecienīta un plaši lietota. Šī ir grāmata, kura izmantojama iesvētes mācības kursā luterāņu draudzēs. Grunnans, balstoties uz Lutera Mazo Katehismu, runā par kristīgās ticības pamatpatiesībām vienkāršā un mūsdienīgā veidā.

 

 

Šajā grāmatā, balstoties uz Bībeli, jautājumu un atbilžu formā ir izklāstīti kristīgās ticības pamatprincipi.

‌Šīs atziņas noderēs ikvienam, kurš vēlas tuvāk iepazīt kristīgās ticības pamatus, dzīvi un ētiku.

 
Dievkalpojumi
Svētdienās - plkst 11:00
Trešdienās - plkst 19:00
Lūgšanu vakari
Pirmdienās - plkst 19:00
***
Jauns Iesvētes mācības kurss sāksies 2020. gada janvārī plkst.19 - ceturtdienās Carnikavā Stacijas ielā 21 - “Laivu Mājā”
***
AIZLŪGUMIEM sūtīt - aizlugumi@baltezerabaznica.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītāju -  
Tālr. - 29482497 

vai arī ar draudzes palīgmācītāju - 
Tālr. - 29559694
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca,
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
• Jā
• Nē
• Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »