Jaunumi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas sprediķis
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca

“Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl.”

Pāvila 2. vēstule Korintiešiem 9:7Mīļie draugi, uzņēmēji un visi, kas dzīvo mūsu baznīcas apkaimē!

Ādažu draudze jau kopš atmodas gadiem mājo savā vēsturiskajā dievnamā, kuru tā pēc padomju laika postījumiem saņēma avārijas stāvoklī. Ādažu baznīca ir Latvijas nozīmes arhitektūras piemineklis un ir nozīmīga vērtība visai valstij.
Draudze aicina arī Jūs dot savu ieguldījumu dievnama atjaunošanas, uzturēšanā un uzlabošanā, bet galvenais draudzes kalpošanā novada cilvēkiem!

Garīgā dzīve - tās ir rūpes par pašu būtiskāko - dzīves jēga un mūžīgās vērtības.
Tā ir dzīve kopā ar Jēzu, svētība ikdienā un cerība mūžībā.
Ziedošana arī ir ticības rādītājs, jo finanšu izlietojums rāda kādas vērtības atbalstām.
Ziedojot mēs slavējam Dievu.
Ziedojot mēs pateicamies Viņam.
Ziedojot piedalāmies Dieva misijā, atbalstām citus, pat ja paši ar to nenodarbojamies ikdienā. Ziedojot Dievam, mēs kliedējam tumsu un neizšķiežam savus līdzekļus grēkam.
Dievam veltītais laiks un nauda ir ar mūžības vērtību, ko neviens nenožēlos arī tad, kad šī pasaule paies


Ziedot Jūs varat svētdienās vai trešdienās - Dievkalpojumu vai jebkuru dievnama apmeklējumu laikā vai arī ar pārskaitījumu draudzes kontā:

Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze
Baltezera baznīca, Ādažu novads, LV 2164
Reģ. Nr. 90000345040
EUR: LV39UNLA0002000701636

Veicot gadskārtējo draudzes piederības ziedojumu izmantojot bankas pārskaitījumu lūdzam norādīt maksātāja vārdu un uzvārdu, kā arī par kuru gadu maksājums tiek veikts.

Draudzes locekļa gadskārtējais ieteicamais ziedojums šobrīd (no 2020.gada) ir noteikts:
25,- EUR strādājošiem un
7,- EUR pensionāriem, studentiem un skolēniem.

Esam pateicīgi par katru regulāru, kaut nelielu atbalstu.
Lai draudze varētu pilnvērtīgi nodrošināt kalpošanu, vislābak būtu šai kalpošanai veltīt vismaz vienu “tēju” vai “kafiju” nedēļā, tas ir, vismaz 10-20 EUR mēnesī.

 
Dievkalpojumi
Svētdienās - plkst 11:00
Trešdienās - plkst 19:00
Lūgšanu vakari
Pirmdienās - plkst 19:00
***
Jauns Iesvētes mācības kurss sāksies 2020. gada janvārī plkst.19 - ceturtdienās Carnikavā Stacijas ielā 21 - “Laivu Mājā”
***
AIZLŪGUMIEM sūtīt - aizlugumi@baltezerabaznica.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītāju -  
Tālr. - 29482497 

vai arī ar draudzes palīgmācītāju - 
Tālr. - 29559694
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca,
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
• Jā
• Nē
• Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »