Jaunumi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas sprediķis
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca

Ādažu ev.lut. draudze
Baltezera baznīca 
Ādažu novads 
LV 2164 
info@baltezerabaznica.lv
www.twitter.com/BaltezerBaznica

https://www.facebook.com/BaltezeraBaznica

Draudzes mācītājs: IVARS JĒKABSONS
‌Mob.tel.: +371 29482497 
‌E-pasts: Ivars.Jekabsons@baltezerabaznica.lv


Draudzes palīgmācītājs: JĀNIS KOPŠTĀLS

Mob.tel.: +371 29559694
E-pasts: kopstalujanis@gmail.com

Draudzes priekšnieks: ELMĀRS OLŠTEINS
Mob.tel.: +371 27057472
E-pasts: elmars.olsteins@gmail.com

Kontakti:

 ‍ARTŪRS VEISPĀLS - īpašumu, juridiskā nozare
‍Mob.tel. 29218189, e-pasts: arturs@jaunzeltini.lv

 MARTA ROMANOVA JĒKABSONE - Komunikācijas nozare
Mob.tel. 26475178, e-pasts: marta.rova@gmail.com

 ZANDA RUTKOVSKA - diakonijas grupas vadītāja 
‍Mob.tel. 29151469, e-pasts: zandarutkovska@inbox.lv

 INGA SONDORE - svētdienas skolas vadītaja
Mob.tel. 29248905, e-pasts: ingai.sondorei@gmail.com 

 DACE AKMENTIŅA - muzikālā nozare
‍Mob.tel. 29670447, e-pasts: dakmentina@inbox.lv

INESE LAUBENBAHA - dievkalpojumi un altāra kalpošana
Mob.tel. 29192611, e-pasts: inese.laubenbaha@gmail.com

SANDRA TAURIŅA - misijas un viesmīlības nozare
Mob.tel. 26419469, e-pasts: taurinasandra@outlook.com

DACE VEISPĀLE - lietvedības nozare
Mob.tel. 28398000, e-pasts: dace@jaunzeltini.lv

NORMUNDS PLEŠS - finansšu nozare
Mob.tel. 29275208, e-pasts: normunds.pless@baltezerabaznica.lv

ARMANDS MEDNIS - saimniecības nozares vadītājs
‍Mob.tel. 29145761,  e-pasts: jurisbaumanis30@inbox.lv

 ‍JURIS BAUMANIS - saimniecības nozare
‍Mob.tel. 29405836,  e-pasts: armands.mednis@inbox.lv

 ARTIS VIRSIS - saimniecības nozare
‍Mob.tel. 29468238, e-pasts: avkamini@inbox.lv 

 ‍ALEKSANDRS HUDOBKINS - saimnieciskā nozare
‍Mob.tel. 22335730,  e-pasts: aleksandrs.hudobkins@gmail.com
‍‍________________________________________________________

Revidenti:

MARIKA BAUMGARTE - revīzijas komisijas priekšsēdētāja
Mob.tel. 26539876, e-pasts: baumgarte@gmail.com

JĀNIS PURIŅŠ - revidents 
Mob.tel. .29203854, e-pasts: jptu@parks.lv

ZIEDONIS ZAĻKALNS - revidents
‍Mob.tel. 26532877,  e-pasts: zieds57@inbox.lv

Jūsu vārds:
Jūsu e-pasts:
Ziņas temats:
Ziņas teksts:
 
Dievkalpojumi
Svētdienās - plkst 11:00
Trešdienās - plkst 19:00
Lūgšanu vakari
Pirmdienās - plkst 19:00
***
Jauns Iesvētes mācības kurss sāksies 2020. gada janvārī plkst.19 - ceturtdienās Carnikavā Stacijas ielā 21 - “Laivu Mājā”
***
AIZLŪGUMIEM sūtīt - aizlugumi@baltezerabaznica.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītāju -  
Tālr. - 29482497 

vai arī ar draudzes palīgmācītāju - 
Tālr. - 29559694
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca,
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »