Jaunumi
Lūgšanas
Sprediķi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca

Ādažu ev.lut. draudze
Baltezera baznīca 
Ādažu novads 
LV 2164 
info@baltezerabaznica.lv
www.twitter.com/BaltezerBaznica

https://www.facebook.com/BaltezeraBaznica

Draudzes mācītājs: IVARS JĒKABSONS
‌Mob.tel.: +371 29482497 
‌E-pasts: Ivars.Jekabsons@baltezerabaznica.lv


Draudzes palīgmācītājs: JĀNIS KOPŠTĀLS

Mob.tel.: +371 29559694
E-pasts: kopstalujanis@gmail.com

Draudzes priekšnieks: ELMĀRS OLŠTEINS
Mob.tel.: +371 27057472
E-pasts: elmars.olsteins@gmail.com

Kontakti:

 ‍ARTŪRS VEISPĀLS - īpašumu, juridiskā nozare
‍Mob.tel. 29218189, e-pasts: arturs@jaunzeltini.lv

 MARTA ROMANOVA JĒKABSONE - Komunikācijas nozare
Mob.tel. 26475178, e-pasts: marta.rova@gmail.com

 ZANDA RUTKOVSKA - diakonijas grupas vadītāja 
‍Mob.tel. 29151469, e-pasts: zandarutkovska@inbox.lv

 INGA SONDORE - svētdienas skolas vadītaja
Mob.tel. 29248905, e-pasts: ingai.sondorei@gmail.com 

 DACE AKMENTIŅA - muzikālā nozare
‍Mob.tel. 29670447, e-pasts: dakmentina@inbox.lv

INESE LAUBENBAHA - dievkalpojumi un altāra kalpošana
Mob.tel. 29192611, e-pasts: inese.laubenbaha@gmail.com

SANDRA TAURIŅA - misijas un viesmīlības nozare
Mob.tel. 26419469, e-pasts: taurinasandra@outlook.com

DACE VEISPĀLE - lietvedības nozare
Mob.tel. 28398000, e-pasts: dace@jaunzeltini.lv

NORMUNDS PLEŠS - finansšu nozare
Mob.tel. 29275208, e-pasts: normunds.pless@baltezerabaznica.lv

ARMANDS MEDNIS - saimniecības nozares vadītājs
‍Mob.tel. 29145761,  e-pasts: jurisbaumanis30@inbox.lv

 ‍JURIS BAUMANIS - saimniecības nozare
‍Mob.tel. 29405836,  e-pasts: armands.mednis@inbox.lv

 ARTIS VIRSIS - saimniecības nozare
‍Mob.tel. 29468238, e-pasts: avkamini@inbox.lv 

 ‍ALEKSANDRS HUDOBKINS - saimnieciskā nozare
‍Mob.tel. 22335730,  e-pasts: aleksandrs.hudobkins@gmail.com
‍‍________________________________________________________

Revidenti:

MARIKA BAUMGARTE - revīzijas komisijas priekšsēdētāja
Mob.tel. 26539876, e-pasts: baumgarte@gmail.com

JĀNIS PURIŅŠ - revidents 
Mob.tel. .29203854, e-pasts: jptu@parks.lv

ZIEDONIS ZAĻKALNS - revidents
‍Mob.tel. 26532877,  e-pasts: zieds57@inbox.lv

Jūsu vārds:
Jūsu e-pasts:
Ziņas temats:
Ziņas teksts:
 
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītāju
Ivaru Jēkabsonu -  
Tālr. -
29482497
vai arī ar draudzes palīgmācītāju
Jāni Kopštālu - 
Tālr. -
29559694
 
AIZLŪGUMIEM sūtīt -
aizlugumi@baltezerabaznica.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
Aktuālā
informācija
facebook.com/
BaltezeraBaznica/

MĀCĪTĀJU
SPREDIĶI
AUDIO
***

Dievkalpojumi
VIDEO
***

Baltezera baznīca atvērta individuāliem apmeklējumiem un lūgšanām (ievērojot noteikto distancēšanos)
- svētdienās
no 10.00 līdz 12.30

- trešdienās
no 18.00 līdz 20.00

Šajos laikos mācītājs būs pieejams grēksūdzēm un sarunām.
Ja ir nepieciešama individuāla tikšanās, rakstiet vai zvaniet!

JA PĒDĒJO TRĪS NEDĒĻU LAIKĀ JŪS VAI KĀDS NO JŪSU ĢIMENES IR KONTAKTĒJIES AR CILVĒKIEM, KURI IR INFICĒTI, VAI IR ATGRIEZUŠIES NO SLIMĪBAS SKARTAJĀM VALSTĪM,JUMS IR JĀPALIEK MĀJĀS, UN KLĀTIENĒ JŪS DIEVNAMU APMEKLĒT NEVARAT.

IR JĀPLIEK MĀJĀS ARĪ TAD, JA JUMS IR JEBKĀDI SLIMĪBAS SIMPTOMI.

*** * ***
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca,
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »