Jaunumi
Dievkalpojumi
Par mums
Padome
Interjers
Vēsture
Kapi
Svētdienas sprediķis
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca

 

DRAUDZE

‌Ādažu evaņģēliski luteriskajā draudzē jeb Baltezera baznīcā ir teju 700 draudzes locekļu.


Kopš 2015.gada 11.oktobra baznīcas mācītājs ir Ivars Jēkabsons,
draudzes priekšnieks kopš 2018 gada Elmārs Olšteins.


‌SVĒTDIENAS SKOLA

Baznīcā katru svētdienu no oktobra līdz maijam dievkalpojumu laikā tiek vadītas arī Svētdienas skolas nodarbības mazākajiem, kā arī katru pavasri mazākajiem tik organizēta pavasara ekskursija. Svētdienas skolas vadītāja ir Inga Sondore.

‌DIAKONIJA

Liela nozīme baznīcā tiek pieškirta arī Diakonijas darbībai. Ar draudzes atbalstu ik gadu ar nepieciešamo tiek nodrošinātas vairākas draudzes un tuvākās apkārtnes ģimenes. Patīkami, ka nu jau par tradīciju kļuvusi labdarības akcija maznodrošināto ģimeņu atbalstam. Draudzes locekļi gādā gan skolas piedrumus bērniem, gan ilgāk uzglabājamus pārtikas produktus, gan apģērbu tiem, kuriem tas nepieciešams.

‌MŪZIKA

Baltezera baznīcā muzikālo dzīvi vada draudzes mūziķe, ērģelnieces Daces Akmentiņa. Draudzē diriģentes Evas Pērkones vadībā darbojas arī koris "Zari", kas draudzes locekļus priecē katru svētdienu dievkalpojuma laikā. Svētku reizēs tiek gatavota īpaša programma un repertuārs.

‌IKGADĒJIE PASĀKUMI

‌Baltezera baznīcā draudzes locekļi sanāk ne tikai uz dievkalpojumiem un lūgšanām, bet dodas arī kopīgās izklaidēs. Ik kadu tiek organizētas vairākas aktivitātes, kurās var piedalīties ikviens interesents: rudenī un pavasarī dievnama un tā apkārtnes sakopšanas talkas, Senioru pasākums pavasarī, vasaras velo un laivu braucieni,  draudzes nometne, kā arī svinēts viens no zīmīgākajiem notikumiem - Draudzes diena ar īpaši sagatavotu un pārdomātu programmu visu vecumu dalībniekiem.


 
Dievkalpojumi
Svētdienās - plkst 11:00
Trešdienās - plkst 19:00
Lūgšanu vakari
Pirmdienās - plkst 19:00
***
Jauns Iesvētes mācības kurss sāksies 2019. gada 4. septembrī plkst.20 - notiks Baltezera baznīcā
***
AIZLŪGUMIEM sūtīt - aizlugumi@baltezerabaznica.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītāju -  Tālr. - 29482497
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca,
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »