Jaunumi
Dievkalpojumi
Par mums
Svētdienas sprediķis
Svētdienas skola
DIAKONIJA
Svētdarbības
Iesvētes mācība
Biežāk jautātais
Ziedojumi
Galerijas
Draudzes avīze
LELB
Kontakti
Carnikavas baznīca
Dzīvības Maize - Jēzus (Jāņa 6:35)

Sprediķis 05.08.2018.

 “Jēzus kādā sabatā iegāja ievērojama farizeja namā maizi ēst..


 Lūkas ev. 18:40-43 - Mācītāja Ivara Jēkabsona uzruna Latvijas Radio "Svētrītā"

"Jēzus apstājies lika viņu atvest pie sevis. Kad tas pienāca tuvāk, viņš tam jautāja: “Ko tu gribi, lai es tev daru?” Viņš atbildēja: “Kungs, lai es redzētu!” Un Jēzus viņam sacīja: “Topi redzīgs! Tava ticība tevi ir dziedinājusi.” Un tūlīt viņš kļuva redzīgs un, Dievu slavēdams, gāja viņam līdzi. Un visi ļaudis, kas to redzēja, godināja Dievu."


 Mācītājs Ivars Jēkabsona sprediķis par Jesaja grāmatu 55 nod.:

“Ak! Visi, kam slāpst, nāciet pie ūdens.." - par atveldzi ko var iedot vienīgi Dievs; citāts arī no Mācītāja K.Beldava uzrunas 1924 gadā.


Lielais loms un lielais dzīves aicinājums! (Mācītājs Ivars Jēkabsons)

Svētdienas sprediķis 18.01.2015


Kāzas kā dzīve
Sprediķis 24.12.


2014.gada Ziemsvētkos
Svētdienas sprediķis 14.12.2014

 
Balss no tuksneša
Svētdienas sprediķis 7.09.

Melnais septembris
Svētdienas sprediķis 27.07.

Kas man Kristus - tāda man dzīve
Svētdienas sprediķis 20.07.

 
Starp labību un nezālēm sevī dzīvojot
Svētdienas sprediķis 30.03.2014.


Labs ēdiens-laba gaļa-labs Dievs?
Svētdienas sprediķis 15.12.2013

 Ko tu saki par sevi?
Svētdienas sprediķis 3.11.2013

Caķejs ar zīmogu un sirdi
Svētdienas sprediķis 6.10.2013

Dzīve bez kukaiņiem 
Svētdienas sprediķis 02.06.2013

Izvēlēties lopus vai Dievu?!
Svētdienas sprediķis 05.05.2013

 
Sapnis par vēlmēm
Svētdienas sprediķis 14.04.2013


Dieva aicinājums pasaules aicinājumu tirgū
Svētdienas sprediķis 07.04.2013

 
Rijīgā pasaule
Svētdienas sprediķis 10.03.2013

 
Kā paēst no mazuma
Svētdienas sprediķis 17.02.2013

  
Par kārdinājumu
Svētdienas sprediķis 3.02.2013


Tie četri
Svētdienas sprediķis 6.01.2013


Gudro gudrība
Svētdienas sprediķis 16.12.2012

 
2012.gada 3.Adventa sprediķis
Svētdienas sprediķis 9.12.2012

 
2012.gada 2.Adventa sprediķis
Svētdienas sprediķis 2.12.2012

 
2012. gada 1.Adventa sprediķis

Svētdienas sprediķis 18.11.2012.


Trīs vārdi par Latviju
Svētdienas sprediķis 11.11.2012.

 
Ļaunuma anatomija
Svētdienas sprediķis 4.11.2012

 
Pieskāriens, ko ievēro Dievs
 
Dievkalpojumi
Svētdienās - plkst 11:00
Trešdienās - plkst 19:00
Lūgšanu vakari
Pirmdienās - plkst 19:00
***
Jauns Iesvētes mācības kurss sāksies 2020. gada janvārī plkst.19 - ceturtdienās Carnikavā Stacijas ielā 21 - “Laivu Mājā”
***
AIZLŪGUMIEM sūtīt - aizlugumi@baltezerabaznica.lv
vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694
***
Ja Jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu mācītāju -  
Tālr. - 29482497 

vai arī ar draudzes palīgmācītāju - 
Tālr. - 29559694
 

Ziedot Carnikavas baznīcai var veicot pārskaitījumu uz Ādažu draudzes bankas kontu ar norādi
„Carnikavas baznīcas celtniecībai”:

 Ādažu evaņģēliski
luteriskā draudze

Baltezera baznīca,
Ādažu novads, LV 2164

Reģ. Nr. 90000345040

EUR:
LV39UNLA0002000701636
***
Vai arī ziedojiet
PayPal sistēmā

***
 
Ja sprediķi būtu pieejami draudzes mājas lapā, vai Tu tos klausītos?
 Jā
 Nē
 Iespējams, grūtā brīdī
Copyright © 2011.Visas tiesības aizsargātas »